ID

22454

Beskrivning

Form from HIS OpenVistA

Nyckelord

  1. 2012-02-14 2012-02-14 -
  2. 2017-06-04 2017-06-04 - Martin Dugas
Uppladdad den

4 juni 2017

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

DISCHARGE NOTE BRIEF ORIGINAL

  1. StudyEvent: HIS
    1. HIS
patient discharge
Beskrivning

patient discharge

Alias
UMLS CUI-1
C0030685
PATIENT PHONE
Beskrivning

patient phone number

Datatyp

text

Alias
UMLS CUI [1]
C2051428
PERSON/PHONE NUMBER TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY
Beskrivning

emergency contact

Datatyp

text

Alias
UMLS CUI [1]
C1552023
Primary NEXT OF KIN information
Beskrivning

next of kin

Datatyp

text

Alias
UMLS CUI [1]
C0421492
DISCHARGE STATUS (stable, improved, unchanged)
Beskrivning

DISCHARGE STATUS

Datatyp

integer

Alias
SNOMED CT 2011_0131
309039003
LOINC Version 232
MTHU031549
UMLS CUI [1]
C0586514
Discharge comment
Beskrivning

Discharge note

Datatyp

text

Alias
UMLS CUI [1]
C0552421
Discharge Medication
Beskrivning

Discharge Medication

Alias
UMLS CUI-1
C0489553
None
Beskrivning

None

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0549184
Darvocet N-100mg
Beskrivning

Darvocet

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0112371
Tylenol #3
Beskrivning

Tylenol

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0699142
Lortab 5/500mg
Beskrivning

Lortab

Datatyp

integer

Alias
UMLS CUI [1]
C0553262
Number of tabs PO
Beskrivning

Number of tabs PO

Datatyp

integer

Alias
UMLS CUI [1,1]
C1705223
UMLS CUI [1,2]
C1705566
Hours PRN Pain
Beskrivning

Hours PRN Pain

Datatyp

integer

Måttenheter
  • h
Alias
UMLS CUI [1]
C0508321
h
Discharge Medications
Beskrivning

Discharge Medications

Datatyp

text

Alias
LOINC Version 232
LP72754-2
UMLS CUI [1]
C0489553
Diet
Beskrivning

Diet

Alias
UMLS CUI-1
C0012155
DISCHARGE DIET
Beskrivning

Regular diet

Datatyp

boolean

Alias
LOINC Version 232
LP74004-0
UMLS CUI [1]
C0012155
Cardiac
Beskrivning

Cardiac diet

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0301594
Clear Liquid
Beskrivning

Clear liquid diet

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C2184084
Diabetic
Beskrivning

Diabetic diet

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0011878
Renal
Beskrivning

Renal diet

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0457987
Advance as tolerated
Beskrivning

Advance diet as tolerated

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0547819
Activity
Beskrivning

Activity

Alias
UMLS CUI-1
C0026606
As tolerated
Beskrivning

activity as tolerated

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C3694142
Ad lib
Beskrivning

activity as much as desired

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0026606
UMLS CUI [1,2]
C1879743
As much as possible
Beskrivning

activity as much as possible

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0026606
UMLS CUI [1,2]
C3831464
Avoid lifting over 10 lbs
Beskrivning

Avoid lifting heavy objects

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0509206
Limited
Beskrivning

Limited activity

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1,1]
C0026606
UMLS CUI [1,2]
C0439801
Restricted
Beskrivning

Restrict physical activity

Datatyp

boolean

Alias
UMLS CUI [1]
C0515591
Körperliche Aktivität
Beskrivning

Physical Activity

Datatyp

text

Alias
SNOMED CT 2011_0131
68130003
LOINC Version 232
MTHU017278
UMLS CUI [1]
C0026606
DISCHARGE notes
Beskrivning

DISCHARGE notes

Alias
UMLS CUI-1
C0552421
DISCHARGE INSTRUCTIONS
Beskrivning

DISCHARGE INSTRUCTIONS

Datatyp

text

Alias
LOINC Version 232
LP72753-4
UMLS CUI [1]
C0552421
Return to office (physician, nurse, none)
Beskrivning

follow-up

Datatyp

integer

Alias
UMLS CUI [1]
C1522577
appointment
Beskrivning

appointment date

Datatyp

date

Alias
UMLS CUI [1]
C0585085

Similar models

  1. StudyEvent: HIS
    1. HIS
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
C0030685 (UMLS CUI-1)
patient phone number
Item
PATIENT PHONE
text
C2051428 (UMLS CUI [1])
emergency contact
Item
PERSON/PHONE NUMBER TO CONTACT IN CASE OF EMERGENCY
text
C1552023 (UMLS CUI [1])
next of kin
Item
Primary NEXT OF KIN information
text
C0421492 (UMLS CUI [1])
Item
DISCHARGE STATUS (stable, improved, unchanged)
integer
309039003 (SNOMED CT 2011_0131)
MTHU031549 (LOINC Version 232)
C0586514 (UMLS CUI [1])
Code List
DISCHARGE STATUS (stable, improved, unchanged)
CL Item
 (1)
C0205360 (UMLS CUI-1)
CL Item
 (2)
C0184511 (UMLS CUI-1)
CL Item
 (3)
C0442739 (UMLS CUI-1)
Discharge note
Item
Discharge comment
text
C0552421 (UMLS CUI [1])
Item Group
C0489553 (UMLS CUI-1)
None
Item
None
boolean
C0549184 (UMLS CUI [1])
Darvocet
Item
Darvocet N-100mg
boolean
C0112371 (UMLS CUI [1])
Tylenol
Item
Tylenol #3
boolean
C0699142 (UMLS CUI [1])
Item
Lortab 5/500mg
integer
C0553262 (UMLS CUI [1])
Code List
Lortab 5/500mg
CL Item
 (1)
CL Item
 (2)
CL Item
 (3)
Number of tabs PO
Item
Number of tabs PO
integer
C1705223 (UMLS CUI [1,1])
C1705566 (UMLS CUI [1,2])
Hours PRN Pain
Item
Hours PRN Pain
integer
C0508321 (UMLS CUI [1])
Discharge Medications
Item
Discharge Medications
text
LP72754-2 (LOINC Version 232)
C0489553 (UMLS CUI [1])
Item Group
C0012155 (UMLS CUI-1)
Regular diet
Item
DISCHARGE DIET
boolean
LP74004-0 (LOINC Version 232)
C0012155 (UMLS CUI [1])
Cardiac diet
Item
Cardiac
boolean
C0301594 (UMLS CUI [1])
Clear liquid diet
Item
Clear Liquid
boolean
C2184084 (UMLS CUI [1])
Diabetic diet
Item
Diabetic
boolean
C0011878 (UMLS CUI [1])
Renal diet
Item
Renal
boolean
C0457987 (UMLS CUI [1])
Advance diet as tolerated
Item
Advance as tolerated
boolean
C0547819 (UMLS CUI [1])
Item Group
C0026606 (UMLS CUI-1)
activity as tolerated
Item
As tolerated
boolean
C3694142 (UMLS CUI [1])
activity as much as desired
Item
Ad lib
boolean
C0026606 (UMLS CUI [1,1])
C1879743 (UMLS CUI [1,2])
activity as much as possible
Item
As much as possible
boolean
C0026606 (UMLS CUI [1,1])
C3831464 (UMLS CUI [1,2])
Avoid lifting heavy objects
Item
Avoid lifting over 10 lbs
boolean
C0509206 (UMLS CUI [1])
Limited activity
Item
Limited
boolean
C0026606 (UMLS CUI [1,1])
C0439801 (UMLS CUI [1,2])
Restrict physical activity
Item
Restricted
boolean
C0515591 (UMLS CUI [1])
Physical Activity
Item
Körperliche Aktivität
text
68130003 (SNOMED CT 2011_0131)
MTHU017278 (LOINC Version 232)
C0026606 (UMLS CUI [1])
Item Group
C0552421 (UMLS CUI-1)
DISCHARGE INSTRUCTIONS
Item
DISCHARGE INSTRUCTIONS
text
LP72753-4 (LOINC Version 232)
C0552421 (UMLS CUI [1])
Item
Return to office (physician, nurse, none)
integer
C1522577 (UMLS CUI [1])
Code List
Return to office (physician, nurse, none)
CL Item
 (1)
C0031831 (UMLS CUI-1)
CL Item
 (2)
C0028661 (UMLS CUI-1)
CL Item
 (3)
C0549184 (UMLS CUI-1)
appointment date
Item
appointment
date
C0585085 (UMLS CUI [1])

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial