ID

528

Beschrijving

AMC-045 Hematology Form (F22) Cisplatin, Fluorouracil, Cetuximab, and Radiation Therapy in Treating Patients With HIV and Stage I, Stage II, or Stage III Anal Cancer Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=43C69839-22BB-1EAA-E044-0003BA3F9857

Link

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=43C69839-22BB-1EAA-E044-0003BA3F9857

Trefwoorden

 1. 26-08-12 26-08-12 -
 2. 09-01-15 09-01-15 - Martin Dugas
Geüploaded op

26 augustus 2012

DOI

Voor een aanvraag inloggen.

Licentie

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Model Commentaren :

Hier kunt u commentaar leveren op het model. U kunt de tekstballonnen bij de itemgroepen en items gebruiken om er specifiek commentaar op te geven.

Itemgroep Commentaren voor :

Item Commentaren voor :

U moet ingelogd zijn om formulieren te downloaden. AUB inloggen of schrijf u gratis in.

Anal Cancer NCT00324415 Lab - AMC-045 Hematology Form (F22) - 2720666v1.0

No Instruction available.

 1. StudyEvent: AMC-045 Hematology Form (F22)
  1. No Instruction available.
Header Module
Beschrijving

Header Module

Visit number
Beschrijving

HospitalAdmissionOrdinalNumber

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS 2011AA ValueDomain
C0237753
NCI Thesaurus ObjectClass
C16696
UMLS 2011AA ObjectClass
C0019994
NCI Thesaurus Property
C25385
UMLS 2011AA Property
C0809949
Sequence number
Beschrijving

SequentialFormSubmissionCount

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C19464
UMLS 2011AA ObjectClass
C0376315
NCI Thesaurus ValueDomain
C25463
UMLS 2011AA ValueDomain
C0750480
NCI Thesaurus ObjectClass
C49153
UMLS 2011AA ObjectClass
C1705294
NCI Thesaurus Property
C25694
UMLS 2011AA Property
C1515022
Date of evaluation (mm/dd/yyyy)
Beschrijving

AssessmentPerformedDate

Datatype

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C25367
NCI Thesaurus ValueDomain
C25367
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
Reporting Period (select one)
Beschrijving

ReportingEvaluationPeriodType

Datatype

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
NCI Thesaurus ObjectClass
C25214
UMLS 2011AA ObjectClass
C0220825
NCI Thesaurus Property
C25616
UMLS 2011AA Property
C1948053
NCI Thesaurus ObjectClass
C25651
UMLS 2011AA ObjectClass
C0700287
Ccrr Module For Hematology - Rf22
Beschrijving

Ccrr Module For Hematology - Rf22

Hemoglobin (g/dl)
Beschrijving

LaboratoryProcedureHemoglobinResultSpecifiedValue

Datatype

double

Maateenheden
 • g/dL
Alias
NCI Thesaurus Property
C16676
UMLS 2011AA Property
C0019046
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
g/dL
Hematocrit (%)
Beschrijving

LaboratoryProcedureHematocritOutcomePercentageValue

Datatype

double

Maateenheden
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C64796
UMLS 2011AA Property
C0018935
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
%
Peripheral WBC Count (1000/mm^3)
Beschrijving

LaboratoryProcedureLeukocyteResultSpecifiedValue

Datatype

double

Maateenheden
 • 1000/uL
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C12529
UMLS 2011AA Property
C0023516
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
NCI Thesaurus ValueDomain
C38024
UMLS 2011AA ValueDomain
C0205369
1000/uL
Peripheral Neutrophil Count (1000/mm^3 WBC x % Neutrophils including Bands/100)
Beschrijving

LaboratoryProcedureNeutrophilResultSpecifiedValue

Datatype

double

Maateenheden
 • 1000/uL
Alias
NCI Thesaurus Property
C12533
UMLS 2011AA Property
C0027950
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
1000/uL
Peripheral Lymphocytes (%) (%)
Beschrijving

LaboratoryProcedureLymphocyteOutcomePercentageValue

Datatype

double

Maateenheden
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C12535
UMLS 2011AA Property
C0024264
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
%
Peripheral Monocytes (%) (%)
Beschrijving

LaboratoryProcedureMonocyteResultPercentageValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C12547
UMLS 2011AA Property
C0026473
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Peripheral Eosinophils (%) (%)
Beschrijving

LaboratoryProcedureEosinophilResultPercentageValue

Datatype

double

Maateenheden
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C12532
UMLS 2011AA Property
C0014467
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
%
Peripheral Basophils (%) (%)
Beschrijving

LaboratoryProcedureBasophilResultPercentageValue

Datatype

double

Maateenheden
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C12531
UMLS 2011AA Property
C0004827
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
%
Other, specify test (Hematology)
Beschrijving

LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify

Datatype

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus Property
C25666
UMLS 2011AA Property
C0205436
NCI Thesaurus Property
C25603
UMLS 2011AA Property
C1518600
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Other, specify test (Hematology)
Beschrijving

LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify

Datatype

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus Property
C25666
UMLS 2011AA Property
C0205436
NCI Thesaurus Property
C25603
UMLS 2011AA Property
C1518600
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Other specify value
Beschrijving

LaboratoryProcedurePerformedValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Other specify value
Beschrijving

LaboratoryProcedurePerformedValue

Datatype

double

Alias
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Peripheral Platelet Count (1000/mm^3)
Beschrijving

LaboratoryProcedurePlateletResultSpecifiedValue

Datatype

double

Maateenheden
 • 1000/uL
Alias
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property
C12520
UMLS 2011AA Property
C0005821
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
1000/uL
Units (other specify test)
Beschrijving

AssessmentLabUOM

Datatype

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C20989
UMLS 2011AA ObjectClass
C0031809
NCI Thesaurus Property
C37984
UMLS 2011AA Property
C0022877
NCI Thesaurus ValueDomain
C25709
UMLS 2011AA ValueDomain
C1519795
Comments
Beschrijving

Comments

Comments
Beschrijving

ResearchCommentsText

Datatype

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25704
UMLS 2011AA ValueDomain
C1527021
NCI Thesaurus ObjectClass
C15319
NCI Thesaurus Property
C25393
UMLS 2011AA Property
C0282411

Similar models

No Instruction available.

 1. StudyEvent: AMC-045 Hematology Form (F22)
  1. No Instruction available.
Name
Type
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatype
Alias
Item Group
Header Module
HospitalAdmissionOrdinalNumber
Item
Visit number
double
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0237753 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16696 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0019994 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25385 (NCI Thesaurus Property)
C0809949 (UMLS 2011AA Property)
SequentialFormSubmissionCount
Item
Sequence number
double
C19464 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0376315 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25463 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0750480 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C49153 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1705294 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25694 (NCI Thesaurus Property)
C1515022 (UMLS 2011AA Property)
AssessmentPerformedDate
Item
Date of evaluation (mm/dd/yyyy)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25367 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
Item
Reporting Period (select one)
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25214 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0220825 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25616 (NCI Thesaurus Property)
C1948053 (UMLS 2011AA Property)
C25651 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0700287 (UMLS 2011AA ObjectClass)
Code List
Reporting Period (select one)
CL Item
Baseline (Baseline)
C25213 (NCI Thesaurus)
C1442488 (UMLS 2011AA)
CL Item
On Treatment (On treatment)
CL Item
Post-therapy (Post therapy)
C54735 (NCI Thesaurus)
C1882428 (UMLS 2011AA)
Item Group
Ccrr Module For Hematology - Rf22
LaboratoryProcedureHemoglobinResultSpecifiedValue
Item
Hemoglobin (g/dl)
double
C16676 (NCI Thesaurus Property)
C0019046 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureHematocritOutcomePercentageValue
Item
Hematocrit (%)
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C64796 (NCI Thesaurus Property)
C0018935 (UMLS 2011AA Property)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureLeukocyteResultSpecifiedValue
Item
Peripheral WBC Count (1000/mm^3)
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12529 (NCI Thesaurus Property)
C0023516 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C38024 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0205369 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureNeutrophilResultSpecifiedValue
Item
Peripheral Neutrophil Count (1000/mm^3 WBC x % Neutrophils including Bands/100)
double
C12533 (NCI Thesaurus Property)
C0027950 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureLymphocyteOutcomePercentageValue
Item
Peripheral Lymphocytes (%) (%)
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12535 (NCI Thesaurus Property)
C0024264 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureMonocyteResultPercentageValue
Item
Peripheral Monocytes (%) (%)
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12547 (NCI Thesaurus Property)
C0026473 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureEosinophilResultPercentageValue
Item
Peripheral Eosinophils (%) (%)
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C12532 (NCI Thesaurus Property)
C0014467 (UMLS 2011AA Property)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureBasophilResultPercentageValue
Item
Peripheral Basophils (%) (%)
double
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C12531 (NCI Thesaurus Property)
C0004827 (UMLS 2011AA Property)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify
Item
Other, specify test (Hematology)
text
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25666 (NCI Thesaurus Property)
C0205436 (UMLS 2011AA Property)
C25603 (NCI Thesaurus Property)
C1518600 (UMLS 2011AA Property)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify
Item
Other, specify test (Hematology)
text
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25666 (NCI Thesaurus Property)
C0205436 (UMLS 2011AA Property)
C25603 (NCI Thesaurus Property)
C1518600 (UMLS 2011AA Property)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedurePerformedValue
Item
Other specify value
double
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedurePerformedValue
Item
Other specify value
double
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedurePlateletResultSpecifiedValue
Item
Peripheral Platelet Count (1000/mm^3)
double
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C12520 (NCI Thesaurus Property)
C0005821 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
AssessmentLabUOM
Item
Units (other specify test)
text
C20989 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0031809 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C37984 (NCI Thesaurus Property)
C0022877 (UMLS 2011AA Property)
C25709 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1519795 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item Group
Comments
ResearchCommentsText
Item
Comments
text
C25704 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1527021 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C15319 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25393 (NCI Thesaurus Property)
C0282411 (UMLS 2011AA Property)

Gebruik dit formulier voor feedback, vragen en verbeteringsvoorstellen.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial