ID

7000

Beskrivning

North Central Cancer Treatment Group CD Submission Form Radiation Therapy or Radiation Therapy and Temozolomide or Temozolomide Alone in Treating Patients With Newly Diagnosed Anaplastic Glioma Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=5C3973FB-A21F-4ECE-E044-0003BA3F9857

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=5C3973FB-A21F-4ECE-E044-0003BA3F9857

Nyckelord

  1. 2012-08-26 2012-08-26 -
  2. 2015-01-08 2015-01-08 - Martin Dugas
Uppladdad den

8 januari 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Brain and Central Nervous System Tumors NCT00887146 On-Study - North Central Cancer Treatment Group CD Submission Form - 2804515v1.0

(MANDATORY) ALL ITEMS MUST BE COMPLETED

  1. StudyEvent: North Central Cancer Treatment Group CD Submission Form
    1. (MANDATORY) ALL ITEMS MUST BE COMPLETED
Header
Beskrivning

Header

Protocol Number
Beskrivning

Protocol ID NCCTG

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C3274381
NCI Thesaurus ObjectClass
C25320
UMLS CUI-2
C1518419
NCI Thesaurus Property
C25364
NCI Thesaurus Property-2
C25581
Patient ID
Beskrivning

PatientNorthCentralCancerTreatmentGroupIdentifierNumber

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS 2011AA ValueDomain
C0237753
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
NCI Thesaurus Property-2
C25581
UMLS 2011AA Property-2
C1518419
Patient Initials (L F M)
Beskrivning

Patient Initials

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C2986440
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
NCI Thesaurus Property
C25536
Institution Number
Beskrivning

Institution Number

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
UMLS CUI-2
C0805701
NCI Thesaurus Property
C25364
Institution
Beskrivning

Institution Name

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS CUI-1
C1301943
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C21541
NCI Thesaurus Property
C25364
Are data amended (If yes, highlight amended areas)
Beskrivning

Data amended

Datatyp

boolean

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C38148
UMLS CUI-1
C0680532
NCI Thesaurus ObjectClass
C25474
NCI Thesaurus Property
C25416
Header
Beskrivning

Header

Current Cycle Number (or)
Beskrivning

Cycle Number Chemotherapeutics

Datatyp

integer

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C2045829
NCI Thesaurus Property
C25471
NCI Thesaurus ObjectClass
C15368
NCI Thesaurus Property-2
C25379
Date received (CD)
Beskrivning

DiagnosticImagingReceivedDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C25639
UMLS 2011AA Property
C1514756
Reporting Period
Beskrivning

Clinical Trial Period

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS CUI-1
C2347804
NCI Thesaurus ObjectClass
C25214
NCI Thesaurus Property
C25616
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25651
Were imaging studies performed (check one)
Beskrivning

DiagnosticImagingPerformedInd-2

Datatyp

boolean

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C38147
UMLS 2011AA ValueDomain
C1512698
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
Specify (If no,)
Beskrivning

DiagnosticImagingNotPerformedSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C25594
UMLS 2011AA Property
C1518422
NCI Thesaurus Property-2
C38000
UMLS 2011AA Property-2
C0884358
Completed By View Personnel:
Beskrivning

Completed By View Personnel:

Date received (CD)
Beskrivning

DiagnosticImagingReceivedDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C25639
UMLS 2011AA Property
C1514756
Was the quality of the scan acceptable
Beskrivning

DiagnosticImagingScanQualityAcceptableDescriptionInd-2

Datatyp

boolean

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C17999
UMLS 2011AA Property
C0441633
NCI Thesaurus Property-2
C25365
UMLS 2011AA Property-2
C0678257
NCI Thesaurus Property-3
C25283
UMLS 2011AA Property-3
C0332306
NCI Thesaurus Property-4
C63350
UMLS 2011AA Property-4
C1879533
NCI Thesaurus ValueDomain
C38147
UMLS 2011AA ValueDomain
C1512698
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25471
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C0521116
Reason (If no,)
Beskrivning

DiagnosticImagingScanQualityNegationAcceptableDescriptionReason

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C25594
UMLS 2011AA Property
C1518422
NCI Thesaurus Property-2
C17999
UMLS 2011AA Property-2
C0441633
NCI Thesaurus Property-3
C25365
UMLS 2011AA Property-3
C0678257
NCI Thesaurus Property-4
C25283
UMLS 2011AA Property-4
C0332306
NCI Thesaurus Property-5
C63350
UMLS 2011AA Property-5
C1879533
NCI Thesaurus ValueDomain
C25638
UMLS 2011AA ValueDomain
C0392360
Other, specify
Beskrivning

DiagnosticImagingScanQualityNegationAcceptableDescriptionSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C16502
UMLS 2011AA ObjectClass
C0011923
NCI Thesaurus Property
C25594
UMLS 2011AA Property
C1518422
NCI Thesaurus Property-2
C17999
UMLS 2011AA Property-2
C0441633
NCI Thesaurus Property-3
C25365
UMLS 2011AA Property-3
C0678257
NCI Thesaurus Property-4
C25283
UMLS 2011AA Property-4
C0332306
NCI Thesaurus Property-5
C63350
UMLS 2011AA Property-5
C1879533
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902

Similar models

(MANDATORY) ALL ITEMS MUST BE COMPLETED

  1. StudyEvent: North Central Cancer Treatment Group CD Submission Form
    1. (MANDATORY) ALL ITEMS MUST BE COMPLETED
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Header
Protocol ID NCCTG
Item
Protocol Number
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C3274381 (UMLS CUI-1)
C25320 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1518419 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C25581 (NCI Thesaurus Property-2)
PatientNorthCentralCancerTreatmentGroupIdentifierNumber
Item
Patient ID
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0237753 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
C25581 (NCI Thesaurus Property-2)
C1518419 (UMLS 2011AA Property-2)
Patient Initials
Item
Patient Initials (L F M)
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2986440 (UMLS CUI-1)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25536 (NCI Thesaurus Property)
Institution Number
Item
Institution Number
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0805701 (UMLS CUI-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Institution Name
Item
Institution
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301943 (UMLS CUI-1)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C21541 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
Data amended
Item
Are data amended (If yes, highlight amended areas)
boolean
C38148 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0680532 (UMLS CUI-1)
C25474 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25416 (NCI Thesaurus Property)
Item Group
Header
Cycle Number Chemotherapeutics
Item
Current Cycle Number (or)
integer
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2045829 (UMLS CUI-1)
C25471 (NCI Thesaurus Property)
C15368 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25379 (NCI Thesaurus Property-2)
DiagnosticImagingReceivedDate
Item
Date received (CD)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25639 (NCI Thesaurus Property)
C1514756 (UMLS 2011AA Property)
Item
Reporting Period
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2347804 (UMLS CUI-1)
C25214 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25616 (NCI Thesaurus Property)
C25651 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
Code List
Reporting Period
CL Item
Event Monitoring Phase (Event Monitoring Phase)
DiagnosticImagingPerformedInd-2
Item
Were imaging studies performed (check one)
boolean
C38147 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1512698 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
DiagnosticImagingNotPerformedSpecify
Item
Specify (If no,)
text
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25594 (NCI Thesaurus Property)
C1518422 (UMLS 2011AA Property)
C38000 (NCI Thesaurus Property-2)
C0884358 (UMLS 2011AA Property-2)
Item Group
Completed By View Personnel:
DiagnosticImagingReceivedDate
Item
Date received (CD)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25639 (NCI Thesaurus Property)
C1514756 (UMLS 2011AA Property)
DiagnosticImagingScanQualityAcceptableDescriptionInd-2
Item
Was the quality of the scan acceptable
boolean
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C17999 (NCI Thesaurus Property)
C0441633 (UMLS 2011AA Property)
C25365 (NCI Thesaurus Property-2)
C0678257 (UMLS 2011AA Property-2)
C25283 (NCI Thesaurus Property-3)
C0332306 (UMLS 2011AA Property-3)
C63350 (NCI Thesaurus Property-4)
C1879533 (UMLS 2011AA Property-4)
C38147 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1512698 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25471 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C0521116 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
Item
Reason (If no,)
text
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25594 (NCI Thesaurus Property)
C1518422 (UMLS 2011AA Property)
C17999 (NCI Thesaurus Property-2)
C0441633 (UMLS 2011AA Property-2)
C25365 (NCI Thesaurus Property-3)
C0678257 (UMLS 2011AA Property-3)
C25283 (NCI Thesaurus Property-4)
C0332306 (UMLS 2011AA Property-4)
C63350 (NCI Thesaurus Property-5)
C1879533 (UMLS 2011AA Property-5)
C25638 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0392360 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Reason (If no,)
CL Item
Gross Artifacts Found (Gross artifacts found)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
CL Item
Study Incomplete (Study incomplete)
CL Item
Technical Parameters Not Compliant (Technical parameters not compliant)
DiagnosticImagingScanQualityNegationAcceptableDescriptionSpecify
Item
Other, specify
text
C16502 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0011923 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25594 (NCI Thesaurus Property)
C1518422 (UMLS 2011AA Property)
C17999 (NCI Thesaurus Property-2)
C0441633 (UMLS 2011AA Property-2)
C25365 (NCI Thesaurus Property-3)
C0678257 (UMLS 2011AA Property-3)
C25283 (NCI Thesaurus Property-4)
C0332306 (UMLS 2011AA Property-4)
C63350 (NCI Thesaurus Property-5)
C1879533 (UMLS 2011AA Property-5)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial