ID

7257

Beskrivning

AMC-045 Hematology Form (F22) Cisplatin, Fluorouracil, Cetuximab, and Radiation Therapy in Treating Patients With HIV and Stage I, Stage II, or Stage III Anal Cancer Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=43C69839-22BB-1EAA-E044-0003BA3F9857

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=43C69839-22BB-1EAA-E044-0003BA3F9857

Nyckelord

 1. 2012-08-26 2012-08-26 -
 2. 2015-01-09 2015-01-09 - Martin Dugas
Uppladdad den

9 januari 2015

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Anal Cancer NCT00324415 Lab - AMC-045 Hematology Form (F22) - 2720666v1.0

No Instruction available.

 1. StudyEvent: AMC-045 Hematology Form (F22)
  1. No Instruction available.
Header Module
Beskrivning

Header Module

Visit number
Beskrivning

Visit number

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS CUI-1
C1549755
NCI Thesaurus ObjectClass
C16696
NCI Thesaurus Property
C25385
Sequence number
Beskrivning

SequentialFormSubmissionCount

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C19464
UMLS 2011AA ObjectClass
C0376315
NCI Thesaurus ValueDomain
C25463
UMLS 2011AA ValueDomain
C0750480
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C49153
UMLS 2011AA ObjectClass-2
C1705294
NCI Thesaurus Property
C25694
UMLS 2011AA Property
C1515022
Date of evaluation (mm/dd/yyyy)
Beskrivning

Assessment Date

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS CUI-1
C2985720
NCI Thesaurus ObjectClass
C25367
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25367
NCI Thesaurus Property
C38000
Reporting Period (select one)
Beskrivning

Clinical Trial Period

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS CUI-1
C2347804
NCI Thesaurus ObjectClass
C25214
NCI Thesaurus Property
C25616
NCI Thesaurus ObjectClass-2
C25651
Ccrr Module For Hematology - Rf22
Beskrivning

Ccrr Module For Hematology - Rf22

Hemoglobin (g/dl)
Beskrivning

LaboratoryProcedureHemoglobinResultSpecifiedValue

Datatyp

float

Måttenheter
 • g/dL
Alias
NCI Thesaurus Property
C16676
UMLS 2011AA Property
C0019046
NCI Thesaurus Property-2
C20200
UMLS 2011AA Property-2
C1274040
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
g/dL
Hematocrit (%)
Beskrivning

LaboratoryProcedureHematocritOutcomePercentageValue

Datatyp

float

Måttenheter
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property-2
C64796
UMLS 2011AA Property-2
C0018935
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C1522609
%
Peripheral WBC Count (1000/mm^3)
Beskrivning

Leukocytes (WBC)

Datatyp

float

Måttenheter
 • 1000/uL
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS CUI-1
C0023508
NCI Thesaurus Property
C12529
NCI Thesaurus Property-2
C20200
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C38024
1000/uL
Peripheral Neutrophil Count (1000/mm^3 WBC x % Neutrophils including Bands/100)
Beskrivning

LaboratoryProcedureNeutrophilResultSpecifiedValue

Datatyp

float

Måttenheter
 • 1000/uL
Alias
NCI Thesaurus Property
C12533
UMLS 2011AA Property
C0027950
NCI Thesaurus Property-2
C20200
UMLS 2011AA Property-2
C1274040
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
1000/uL
Peripheral Lymphocytes (%) (%)
Beskrivning

LaboratoryProcedureLymphocyteOutcomePercentageValue

Datatyp

float

Måttenheter
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C12535
UMLS 2011AA Property
C0024264
NCI Thesaurus Property-2
C20200
UMLS 2011AA Property-2
C1274040
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C1522609
%
Peripheral Monocytes (%) (%)
Beskrivning

LaboratoryProcedureMonocyteResultPercentageValue

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C12547
UMLS 2011AA Property
C0026473
NCI Thesaurus Property-2
C20200
UMLS 2011AA Property-2
C1274040
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C1522609
Peripheral Eosinophils (%) (%)
Beskrivning

LaboratoryProcedureEosinophilResultPercentageValue

Datatyp

float

Måttenheter
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property-2
C12532
UMLS 2011AA Property-2
C0014467
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C1522609
%
Peripheral Basophils (%) (%)
Beskrivning

LaboratoryProcedureBasophilResultPercentageValue

Datatyp

float

Måttenheter
 • %
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS 2011AA Property
C1274040
NCI Thesaurus Property-2
C12531
UMLS 2011AA Property-2
C0004827
NCI Thesaurus ValueDomain
C25613
UMLS 2011AA ValueDomain
C0439165
NCI Thesaurus ValueDomain-2
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain-2
C1522609
%
Other, specify test (Hematology)
Beskrivning

LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus Property-2
C25666
UMLS 2011AA Property-2
C0205436
NCI Thesaurus Property-3
C25603
UMLS 2011AA Property-3
C1518600
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Other, specify test (Hematology)
Beskrivning

LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus Property-2
C25666
UMLS 2011AA Property-2
C0205436
NCI Thesaurus Property-3
C25603
UMLS 2011AA Property-3
C1518600
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Other specify value
Beskrivning

LaboratoryProcedurePerformedValue

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Other specify value
Beskrivning

LaboratoryProcedurePerformedValue

Datatyp

float

Alias
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
UMLS 2011AA ObjectClass
C0022885
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
UMLS 2011AA ValueDomain
C1522609
Peripheral Platelet Count (1000/mm^3)
Beskrivning

Platelets

Datatyp

float

Måttenheter
 • 1000/uL
Alias
NCI Thesaurus Property
C20200
UMLS CUI-1
C0005821
NCI Thesaurus Property-2
C12520
NCI Thesaurus ObjectClass
C25294
NCI Thesaurus ValueDomain
C25712
1000/uL
Units (other specify test)
Beskrivning

AssessmentLabUOM

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C20989
UMLS 2011AA ObjectClass
C0031809
NCI Thesaurus Property
C37984
UMLS 2011AA Property
C0022877
NCI Thesaurus ValueDomain
C25709
UMLS 2011AA ValueDomain
C1519795
Comments
Beskrivning

Comments

Comments
Beskrivning

Research Comments

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25704
UMLS CUI-1
C0947611
NCI Thesaurus ObjectClass
C15319
NCI Thesaurus Property
C25393

Similar models

No Instruction available.

 1. StudyEvent: AMC-045 Hematology Form (F22)
  1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Header Module
Visit number
Item
Visit number
float
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1549755 (UMLS CUI-1)
C16696 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25385 (NCI Thesaurus Property)
SequentialFormSubmissionCount
Item
Sequence number
float
C19464 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0376315 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25463 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0750480 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C49153 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
C1705294 (UMLS 2011AA ObjectClass-2)
C25694 (NCI Thesaurus Property)
C1515022 (UMLS 2011AA Property)
Assessment Date
Item
Date of evaluation (mm/dd/yyyy)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2985720 (UMLS CUI-1)
C25367 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
Item
Reporting Period (select one)
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C2347804 (UMLS CUI-1)
C25214 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25616 (NCI Thesaurus Property)
C25651 (NCI Thesaurus ObjectClass-2)
Code List
Reporting Period (select one)
CL Item
Baseline (Baseline)
C25213 (NCI Thesaurus)
C1442488 (UMLS 2011AA)
CL Item
On Treatment (On treatment)
CL Item
Post-therapy (Post therapy)
C54735 (NCI Thesaurus)
C1882428 (UMLS 2011AA)
Item Group
Ccrr Module For Hematology - Rf22
LaboratoryProcedureHemoglobinResultSpecifiedValue
Item
Hemoglobin (g/dl)
float
C16676 (NCI Thesaurus Property)
C0019046 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property-2)
C1274040 (UMLS 2011AA Property-2)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureHematocritOutcomePercentageValue
Item
Hematocrit (%)
float
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C64796 (NCI Thesaurus Property-2)
C0018935 (UMLS 2011AA Property-2)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
Leukocytes (WBC)
Item
Peripheral WBC Count (1000/mm^3)
float
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0023508 (UMLS CUI-1)
C12529 (NCI Thesaurus Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property-2)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C38024 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
LaboratoryProcedureNeutrophilResultSpecifiedValue
Item
Peripheral Neutrophil Count (1000/mm^3 WBC x % Neutrophils including Bands/100)
float
C12533 (NCI Thesaurus Property)
C0027950 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property-2)
C1274040 (UMLS 2011AA Property-2)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureLymphocyteOutcomePercentageValue
Item
Peripheral Lymphocytes (%) (%)
float
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12535 (NCI Thesaurus Property)
C0024264 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property-2)
C1274040 (UMLS 2011AA Property-2)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
LaboratoryProcedureMonocyteResultPercentageValue
Item
Peripheral Monocytes (%) (%)
float
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12547 (NCI Thesaurus Property)
C0026473 (UMLS 2011AA Property)
C20200 (NCI Thesaurus Property-2)
C1274040 (UMLS 2011AA Property-2)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
LaboratoryProcedureEosinophilResultPercentageValue
Item
Peripheral Eosinophils (%) (%)
float
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C12532 (NCI Thesaurus Property-2)
C0014467 (UMLS 2011AA Property-2)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
LaboratoryProcedureBasophilResultPercentageValue
Item
Peripheral Basophils (%) (%)
float
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C1274040 (UMLS 2011AA Property)
C12531 (NCI Thesaurus Property-2)
C0004827 (UMLS 2011AA Property-2)
C25613 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0439165 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain-2)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain-2)
LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify
Item
Other, specify test (Hematology)
text
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25666 (NCI Thesaurus Property-2)
C0205436 (UMLS 2011AA Property-2)
C25603 (NCI Thesaurus Property-3)
C1518600 (UMLS 2011AA Property-3)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedureSecondOptionalPerformedSpecify
Item
Other, specify test (Hematology)
text
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25666 (NCI Thesaurus Property-2)
C0205436 (UMLS 2011AA Property-2)
C25603 (NCI Thesaurus Property-3)
C1518600 (UMLS 2011AA Property-3)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedurePerformedValue
Item
Other specify value
float
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
LaboratoryProcedurePerformedValue
Item
Other specify value
float
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0022885 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1522609 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Platelets
Item
Peripheral Platelet Count (1000/mm^3)
float
C20200 (NCI Thesaurus Property)
C0005821 (UMLS CUI-1)
C12520 (NCI Thesaurus Property-2)
C25294 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25712 (NCI Thesaurus ValueDomain)
AssessmentLabUOM
Item
Units (other specify test)
text
C20989 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0031809 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C37984 (NCI Thesaurus Property)
C0022877 (UMLS 2011AA Property)
C25709 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1519795 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item Group
Comments
Research Comments
Item
Comments
text
C25704 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0947611 (UMLS CUI-1)
C15319 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C25393 (NCI Thesaurus Property)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial