ID

968

Beskrivning

Z1041: Surgery Report (SR) Combination Chemotherapy and Paclitaxel Plus Trastuzumab in Treating Women With Palpable Breast Cancer That Can Be Removed by Surgery Source Form: NCI FormBuilder: https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=20FE940E-EC37-2E9D-E044-0003BA3F9857

Länk

https://formbuilder.nci.nih.gov/FormBuilder/formDetailsAction.do?method=getFormDetails&formIdSeq=20FE940E-EC37-2E9D-E044-0003BA3F9857

Nyckelord

  1. 2012-08-26 2012-08-26 -
  2. 2015-01-09 2015-01-09 - Martin Dugas
  3. 2015-06-27 2015-06-27 -
Uppladdad den

26 augusti 2012

DOI

För en begäran logga in.

Licens

Creative Commons BY-NC 3.0 Legacy

Modellkommentarer :

Här kan du kommentera modellen. Med hjälp av pratbubblor i Item-grupperna och Item kan du lägga in specifika kommentarer.

Itemgroup-kommentar för :

Item-kommentar för :

Du måste vara inloggad för att kunna ladda ner formulär. Var vänlig logga in eller registrera dig utan kostnad.

Breast Cancer NCT00513292 Treatment - Z1041: Surgery Report (SR) - 2533056v1.0

No Instruction available.

  1. StudyEvent: Z1041: Surgery Report (SR)
    1. No Instruction available.
Unnamed 1
Beskrivning

Unnamed 1

Visit
Beskrivning

AmericanCollegeofSurgeonsOncologyGroupVisitPeriodAmericanCollegeofSurgeonsOncologyGroupVisitPeriodType

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
NCI Thesaurus Property
C25616
UMLS 2011AA Property
C1948053
NCI Thesaurus ObjectClass
C19712
UMLS 2011AA ObjectClass
C1515944
NCI Thesaurus ObjectClass
C25716
UMLS 2011AA ObjectClass
C0545082
Patient ID (Pt. ID issued during registration or previously issued patient ID)
Beskrivning

PatientCoordinatingIdentifierNumber

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS 2011AA ValueDomain
C0237753
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C25462
UMLS 2011AA Property
C0700114
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
Patient Initials (F M L)
Beskrivning

PatientInitialsName

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS 2011AA ValueDomain
C1547383
NCI Thesaurus ObjectClass
C16960
UMLS 2011AA ObjectClass
C0030705
NCI Thesaurus Property
C25536
UMLS 2011AA Property
C1555582
Institution No.
Beskrivning

InstitutionIdentifierNumber

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25337
UMLS 2011AA ValueDomain
C0237753
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
UMLS 2011AA ObjectClass
C0018704
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
Institution Name
Beskrivning

InstitutionName

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS 2011AA ValueDomain
C1547383
NCI Thesaurus ObjectClass
C21541
UMLS 2011AA ObjectClass
C0018704
NCI Thesaurus ValueDomain
C21541
UMLS 2011AA ValueDomain
C0018704
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
Unnamed 2
Beskrivning

Unnamed 2

Was primary breast surgery performed
Beskrivning

SurgicalProcedureBreastNeoplasmPerformedInd-2

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C38147
UMLS 2011AA ValueDomain
C1512698
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus Property
C2910
UMLS 2011AA Property
C0042875
Surgery Date (If yes,)
Beskrivning

SurgeryDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ValueDomain
C25367
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus Property
C25275
UMLS 2011AA Property
C2745955
Reason surgery not performed
Beskrivning

ProtocolSurgeryNotPerformedReason

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25320
UMLS 2011AA ObjectClass
C1507394
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus Property
C25594
UMLS 2011AA Property
C1518422
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ValueDomain
C25638
UMLS 2011AA ValueDomain
C0392360
Other, specify
Beskrivning

ProtocolSurgeryNotPerformedSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C25320
UMLS 2011AA ObjectClass
C1507394
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus Property
C25594
UMLS 2011AA Property
C1518422
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
Type of procedure performed
Beskrivning

SurgicalProcedureBreastNeoplasmPerformedType

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25284
UMLS 2011AA ValueDomain
C0332307
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus Property
C2910
UMLS 2011AA Property
C0042875
Other, specify
Beskrivning

PrimarySurgicalProcedurePerformedSpecify

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25685
UMLS 2011AA ValueDomain
C1521902
NCI Thesaurus ObjectClass
C25251
UMLS 2011AA ObjectClass
C0205225
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
Pathologic Response (NOTE: Refer to Protocol Section 7.6.2)
Beskrivning

MalignantNeoplasmPathologicResponseStatus

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus Property
C25610
UMLS 2011AA Property
C1521733
NCI Thesaurus ObjectClass
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass
C0006826
NCI Thesaurus Property
C50995
UMLS 2011AA Property
C1704632
NCI Thesaurus ValueDomain
C25688
UMLS 2011AA ValueDomain
C0449438
Gross residual tumor resected
Beskrivning

GrossResidualMalignantNeoplasmSurgicalProcedurePerformedInd-2

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus ObjectClass
C9305
UMLS 2011AA ObjectClass
C0006826
NCI Thesaurus ObjectClass
C37895
UMLS 2011AA ObjectClass
C1609982
NCI Thesaurus ObjectClass
C43566
UMLS 2011AA ObjectClass
C0439806
NCI Thesaurus Property
C38000
UMLS 2011AA Property
C0884358
NCI Thesaurus ValueDomain
C38147
UMLS 2011AA ValueDomain
C1512698
Tumor Pathology (if Resected)
Beskrivning

Tumor Pathology (if Resected)

Longest diameter (Tumor size - cm)
Beskrivning

LesionLongestDiameterMeasurement

Datatyp

double

Måttenheter
  • cm
Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C3824
UMLS 2011AA ObjectClass
C0221198
NCI Thesaurus Property
C25285
UMLS 2011AA Property
C1301886
NCI Thesaurus Property
C25558
UMLS 2011AA Property
C1522425
NCI Thesaurus ValueDomain
C25209
UMLS 2011AA ValueDomain
C0242485
NCI Thesaurus ValueDomain
C25285
UMLS 2011AA ValueDomain
C1301886
cm
Margin Status (mark one)
Beskrivning

BreastCancerSurgeryMarginStatus

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C15329
UMLS 2011AA ObjectClass
C0543467
NCI Thesaurus ObjectClass
C4872
UMLS 2011AA ObjectClass
C0678222
NCI Thesaurus Property
C25563
UMLS 2011AA Property
C0205284
NCI Thesaurus ValueDomain
C25688
UMLS 2011AA ValueDomain
C0449438
Histologic Grade
Beskrivning

BreastTumorHistologicGrade

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ObjectClass
C3262
UMLS 2011AA ObjectClass
C0027651
NCI Thesaurus ObjectClass
C12971
UMLS 2011AA ObjectClass
C0006141
NCI Thesaurus Property
C25526
UMLS 2011AA Property
C0205462
NCI Thesaurus Property
C25365
UMLS 2011AA Property
C0678257
NCI Thesaurus ValueDomain
C25526
UMLS 2011AA ValueDomain
C0205462
NCI Thesaurus ValueDomain
C18000
UMLS 2011AA ValueDomain
C0919553
Completed by
Beskrivning

ResponsiblePersonName

Datatyp

text

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25191
UMLS 2011AA ValueDomain
C1547383
NCI Thesaurus ObjectClass
C25657
UMLS 2011AA ObjectClass
C1273518
NCI Thesaurus Property
C25364
UMLS 2011AA Property
C0600091
Date Form Completed
Beskrivning

FormCompleteDate

Datatyp

date

Alias
NCI Thesaurus ValueDomain
C25164
UMLS 2011AA ValueDomain
C0011008
NCI Thesaurus ObjectClass
C40988
UMLS 2011AA ObjectClass
C1516308
NCI Thesaurus Property
C25250
UMLS 2011AA Property
C0205197
NCI Thesaurus ValueDomain
C25367

Similar models

No Instruction available.

  1. StudyEvent: Z1041: Surgery Report (SR)
    1. No Instruction available.
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Unnamed 1
Item
Visit
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25616 (NCI Thesaurus Property)
C1948053 (UMLS 2011AA Property)
C19712 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1515944 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25716 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0545082 (UMLS 2011AA ObjectClass)
Code List
Visit
CL Item
Surgery (Surgery)
PatientCoordinatingIdentifierNumber
Item
Patient ID (Pt. ID issued during registration or previously issued patient ID)
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0237753 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25462 (NCI Thesaurus Property)
C0700114 (UMLS 2011AA Property)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
PatientInitialsName
Item
Patient Initials (F M L)
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1547383 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C16960 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0030705 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25536 (NCI Thesaurus Property)
C1555582 (UMLS 2011AA Property)
InstitutionIdentifierNumber
Item
Institution No.
text
C25337 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0237753 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0018704 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
InstitutionName
Item
Institution Name
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1547383 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C21541 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0018704 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C21541 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0018704 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
Item Group
Unnamed 2
Item
Was primary breast surgery performed
text
C38147 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1512698 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C2910 (NCI Thesaurus Property)
C0042875 (UMLS 2011AA Property)
Code List
Was primary breast surgery performed
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
SurgeryDate
Item
Surgery Date (If yes,)
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25275 (NCI Thesaurus Property)
C2745955 (UMLS 2011AA Property)
Item
Reason surgery not performed
text
C25320 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1507394 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25594 (NCI Thesaurus Property)
C1518422 (UMLS 2011AA Property)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25638 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0392360 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Reason surgery not performed
CL Item
Disease Progression (Disease progression)
C17747 (NCI Thesaurus)
C0242656 (UMLS 2011AA)
CL Item
Patient Refusal (Patient refusal)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
ProtocolSurgeryNotPerformedSpecify
Item
Other, specify
text
C25320 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1507394 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25594 (NCI Thesaurus Property)
C1518422 (UMLS 2011AA Property)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item
Type of procedure performed
text
C25284 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0332307 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C2910 (NCI Thesaurus Property)
C0042875 (UMLS 2011AA Property)
Code List
Type of procedure performed
CL Item
Partial Mastectomy - With Re-excision (Partial Mastectomy with re-excision)
CL Item
Partial Mastectomy Without Re-excision (Partial Mastectomy without re-excision)
CL Item
Modified Radical Mastectomy (Modified Radical Mastectomy)
C15278 (NCI Thesaurus)
C0024883 (UMLS 2011AA)
CL Item
Radical Mastectomy (Radical Mastectomy)
CL Item
Other (Other)
C17649 (NCI Thesaurus)
C0205394 (UMLS 2011AA)
PrimarySurgicalProcedurePerformedSpecify
Item
Other, specify
text
C25685 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1521902 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25251 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0205225 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
Item
Pathologic Response (NOTE: Refer to Protocol Section 7.6.2)
text
C25610 (NCI Thesaurus Property)
C1521733 (UMLS 2011AA Property)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C50995 (NCI Thesaurus Property)
C1704632 (UMLS 2011AA Property)
C25688 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0449438 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Pathologic Response (NOTE: Refer to Protocol Section 7.6.2)
CL Item
Pathologic Complete Response (Pathologic Complete Response)
CL Item
Not Pathologic Complete Response (Not Pathologic Complete Response)
Item
Gross residual tumor resected
text
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C9305 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0006826 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C37895 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1609982 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C43566 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0439806 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C38000 (NCI Thesaurus Property)
C0884358 (UMLS 2011AA Property)
C38147 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1512698 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Gross residual tumor resected
CL Item
Yes (Yes)
C49488 (NCI Thesaurus)
C1705108 (UMLS 2011AA)
CL Item
No (No)
C49487 (NCI Thesaurus)
C1298908 (UMLS 2011AA)
Item Group
Tumor Pathology (if Resected)
LesionLongestDiameterMeasurement
Item
Longest diameter (Tumor size - cm)
double
C3824 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0221198 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25285 (NCI Thesaurus Property)
C1301886 (UMLS 2011AA Property)
C25558 (NCI Thesaurus Property)
C1522425 (UMLS 2011AA Property)
C25209 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0242485 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25285 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1301886 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Item
Margin Status (mark one)
text
C15329 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0543467 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C4872 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0678222 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25563 (NCI Thesaurus Property)
C0205284 (UMLS 2011AA Property)
C25688 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0449438 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Margin Status (mark one)
CL Item
Positive (Positive)
C25246 (NCI Thesaurus)
C1446409 (UMLS 2011AA)
CL Item
Negative (Negative)
C25247 (NCI Thesaurus)
C0205160 (UMLS 2011AA)
CL Item
Close (Close)
Item
Histologic Grade
text
C3262 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0027651 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C12971 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C0006141 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25526 (NCI Thesaurus Property)
C0205462 (UMLS 2011AA Property)
C25365 (NCI Thesaurus Property)
C0678257 (UMLS 2011AA Property)
C25526 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0205462 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C18000 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0919553 (UMLS 2011AA ValueDomain)
Code List
Histologic Grade
CL Item
Well Differentiated (Grade I (low))
CL Item
Moderately Differentiated (Grade II (intermediate))
CL Item
Poorly Differentiated (Grade III (high))
ResponsiblePersonName
Item
Completed by
text
C25191 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C1547383 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C25657 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1273518 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25364 (NCI Thesaurus Property)
C0600091 (UMLS 2011AA Property)
FormCompleteDate
Item
Date Form Completed
date
C25164 (NCI Thesaurus ValueDomain)
C0011008 (UMLS 2011AA ValueDomain)
C40988 (NCI Thesaurus ObjectClass)
C1516308 (UMLS 2011AA ObjectClass)
C25250 (NCI Thesaurus Property)
C0205197 (UMLS 2011AA Property)
C25367 (NCI Thesaurus ValueDomain)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial