Eligibility NCT00427024 Kidney Transplantation

ODM derived from http://clinicaltrials.gov/show/NCT00427024

Eligibility

  1. StudyEvent: Eligibility
    1. Eligibility
Name
Typ
Description | Question | Decode (Coded Value)
Datatyp
Alias
Item Group
Inclusion Criteria
CL425202 (UMLS CUI 2011AA)
age at least 18 Years
Item
age at least 18 Years
boolean
C0001779 (UMLS CUI 2011AA)
397669002 (SNOMED CT 2011_0131)
individuals transplanted with a donor kidney
Item
individuals transplanted with a donor kidney
boolean
CL414920 (UMLS CUI 2011AA)
C0022671 (UMLS CUI 2011AA)
70536003 (SNOMED CT 2011_0131)
10038533 (MedDRA 14.1)
55.6 (ICD-9-CM Version 2011)
C0011900 (UMLS CUI 2011AA)
439401001 (SNOMED CT 2011_0131)
MTHU008876 (LOINC Version 232)
individuals with acute transplant rejection
Item
Acute graft rejection
boolean
C1736177 (UMLS CUI 2011AA)
10066615 (MedDRA 14.1)
Item Group
Exclusion Criteria
CL425201 (UMLS CUI 2011AA)
pregnancy
Item
Pregnancy, Gestation
boolean
C0549206 (UMLS CUI 2011AA)
289908002 (SNOMED CT 2011_0131)
10036556 (MedDRA 14.1)
MTHU035048 (LOINC Version 232)
malignant disease
Item
Malignant Neoplasms
boolean
C0006826 (UMLS CUI 2011AA)
363346000 (SNOMED CT 2011_0131)
10028997 (MedDRA 14.1)
MTHU010328 (LOINC Version 232)
C00-C96 (ICD-10-CM Version 2010)
HIV infection
Item
Human immunodeficiency virus infection
boolean
C0019693 (UMLS CUI 2011AA)
86406008 (SNOMED CT 2011_0131)
10020161 (MedDRA 14.1)
MTHU020829 (LOINC Version 232)
B20 (ICD-10-CM Version 2010)
042 (ICD-9-CM Version 2011)

Använd detta formulär för feedback, frågor och förslag på förbättringar.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Do you need help on how to use the search function? Please watch the corresponding tutorial video for more details and learn how to use the search function most efficiently.

Watch Tutorial